CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE DLA
KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE DLA
KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

Debaty

Debaty

Materiał video z V Kongres Gospodarki Senioralnej

V Kongres Gospodarki Senioralnej odbył się w dniach 24-25 Listopada 2021, był dwudniowym wydarzeniem w formule hybrydowej. Temat przewodni V Kongresu: Różnorodność wieku – dialog pokoleń – Poznaj światowe trendy silver economy. Kongres to dwa dni debat eksperckich, w których w roli prelegentów  udział wzięli eksperci, praktycy oraz przedstawiciele środowiska

Przejdź do artykułu
Debaty

Debata pt. Potrzeby i zdrowie Seniorów oraz premiera raportu

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej po raz czwarty zapytał grupę ponad tysiąca osób po 60-tym r.ż. o ich potrzeby związane ze zdrowiem oraz o wpływ pandemii na jakość życia. Wyniki raportu nie pozostawiają złudzeń. 26  stycznia 2022 r. odbyła się pierwsza z tegorocznego cyklu Srebrna Debata pt. „Potrzeby i zdrowie Seniorów”

Przejdź do artykułu
Debaty

Debata o zdrowiu Seniorów otwiera nowy cykl spotkań

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerami prowadzi cykliczne debaty pod nazwą „Srebrne Debaty KIGS”, które pozwalają na poznanie najważniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych ważnych dla środowiska osób starszych ale również dla publicznych i komercyjnych interesariuszy rynku. Zapraszamy  do udziału w debacie on-line z cyklu Srebrne Debaty KIGS-u Debata pt. Potrzeby i

Przejdź do artykułu
Debaty

ABC technologii, czyli jak sprytnie być online

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju wraz z Zespołem Centralnego Domu Technologii zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu Srebrne Debaty KIGSu pt.: ABC technologii, czyli jak sprytnie być online Debata odbyła się 9 listopada w godzinach 13:00 – 14:30 Było to kolejne wydarzenie z cyklu Srebrnych Debat, zaplanowanych

Przejdź do artykułu

Ułatwienia czytelności