CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE DLA
KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE DLA
KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

Nie daj się oszukać „na zagraniczną paczkę”

Przestępcy wymyślają co raz to nowe sposoby, aby wyłudzić nasze pieniądze. Postępująca globalizacja i świat niemal pozbawiony granic tylko w tym pomagają, otwierając przed nimi wiele możliwości, z których korzystają, niestety bardzo często z powodzeniem. Nieuczciwe praktyki kierowane są głównie do osób starszych. Ostatnio zrobiło się głośno o tzw. metodzie

Przejdź do artykułu

Ułatwienia czytelności