CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Jak sprzedawcy wprowadzają nas w błąd?

Skąd wiemy na pewno, że osoba w białym kitlu opisująca skuteczność produktu lub leku jest rzeczywiście lekarzem? A jak sprawdzić, czy towar opisywany jako produkt polski na pewno nie został wyprodukowany w dalekiej Azji?
O tym, w jaki sposób i po co nieuczciwi sprzedawcy wprowadzają nas w błąd opowiada nasz prawnik.