CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE DLA
KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE DLA
KRAJOWEGO INSTYTUTU GOSPODARKI SENIORALNEJ

Kiedy zmienia się ciało, a nie umysł…

Zdrowe starzenie się to zadbanie o swoje potrzeby. Czas emerytury to często moment, kiedy pojawia się smutek, zniechęcenie. Jak sobie z tym poradzić? Jak nauczyć się zdrowego egoizmu?

  • Jak poradzić sobie ze zmianą? (było się człowiekiem aktywnym, teraz ma się ograniczenia, choroby)
  • Jak być samodzielnym w chorobie/starzeniu się, ale jednocześnie umieć prosić o pomoc?
  • Jak radzić sobie w sytuacji, gdy chce nam się coraz mniej? (zarówno pod kątem zwykłych czynności, np. brak apetytu, ochoty na jedzenie, próbowanie nowych smaków oraz aspekty intelektualno-fizyczne, jak np. szukanie nowych zajęć, pasji, poznawanie nowych ludzi, uczenie się nowych technologii, by mieć kontakt z innymi osobami).
  • Jak nie pozwolić wyizolować się od świata w obecnej sytuacji, gdy wszyscy jesteśmy zamknięci w domach?
  • Jak odnaleźć siebie na emeryturze?

Ułatwienia czytelności