CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Muzeum Brytyjskie

Jest to jedno z największych muzeów historii starożytnej na świecie mieszczące się w Londynie. Znanymi eksponatami jakie możemy znaleźć w tym muzeum to: marmury elgińskie, rzeźby z ateńskiego Partenonu, waza portlandzka, kamień z Rosetty oraz egipskie mumie.