Raport “Opieka Psychologiczna i Psychiatryczna Osób Starszych”

Fundacja im. Lesława A. Pagi, partner Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej sporządziła raport, będący podsumowaniem działalności telefonu zaufania „Nie jesteś sam” oraz panelu eksperckiego „Opieka Psychologiczna i Psychiatryczna Osób Starszych”, w którym wzięła udział Marzena Rudnicka, prezes KIGS.

Na podstawie analizy anonimowych danych zebranych przez osoby obsługujące Telefon Zaufania, autorzy raportu wyróżnili cztery główne powody korzystania z infolinii.

– oczekiwanie pomocy materialnej

– potrzeba rozmowy o przeżywanej trudnej sytuacji

– potrzeba zwykłej rozmowy z drugim człowiekiem

– prośba o udzielenie pomocy innej osobie znajdującej się w trudnej sytuacji.

Rozmowy przeprowadzone przez konsultantów pokazały wyraźnie, jak ciężkim czasem jest dla seniorów trwająca pandemia. Zamknięci w domach coraz bardziej tęsknią za kontaktami międzyludzkimi, do których byli przyzwyczajeni. Nierzadko pozostawieni sami sobie, nie mają z kim podzielić się swoimi obawami, lękami i niepewnością co do przyszłości. To poczucie lęku z biegiem czasu potęgowane jest przez chaos komunikacyjny, spowodowany nadmiarem (często sprzecznych) informacji.

Osoby dzwoniące na infolinię poszukiwały często odpowiedzi na pytania bezpośrednio związane ze zdrowiem oraz zagrożeniami pandemicznymi. To tylko potwierdza wyniki badań (np. „Zdrowie i samopoczucie seniorów w pandemii”) traktujących o obecnym dostępie do opieki zdrowotnej, który jest na wręcz dramatycznym poziomie. Skoro problemem jest zasięgnięcie porady lekarskiej, seniorzy szukają pomocy za pośrednictwem innych kanałów, takich jak infolinie dedykowane osobom starszym.

Taki stan rzeczy ma wręcz destrukcyjny wpływ na kondycję psychiczną seniorów. Niestety i w tym przypadku nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc, ponieważ problem z dostępem do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w naszym kraju jest znaczny. Do tego dochodzi pewne poczucie wstydu, strach przed stygmatyzacją społeczną. Problemy psychiczne wciąż dla wielu osób stanowią temat tabu. Zagadnienia te zostały omówione podczas panelu „Opieka Psychologiczna i Psychiatryczna Osób Starszych”, zorganizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi 18 grudnia 2020 r. Zaproszenie do rozmowy ekspertów z różnych dziedzin pozwoliło spojrzeć na problem z wielu perspektyw i przeanalizować możliwości poprawy sytuacji w przyszłości, a także otworzyć furtkę dla organizacji takich spotkań cyklicznie.

Ułatwienia czytelności