CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Uwaga, sprawdzaj link w który wchodzisz!

W dobie wymiany informacji oraz świadczenia usług i handlu przez Internet, chwila nieuwagi przedsiębiorcy i zbyt lekkomyślne kliknięcie w link lub wypełnienie niezweryfikowanego formularza może spowodować dla niego straty. W ostatnim czasie do policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości trafiły informację o przestępstwach z wykorzystaniem rozliczeń internetowych, których ofiarami padli przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi.

Policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością z KWP w Olsztynie wyjaśniają okoliczności przestępstw, do jakich doszło w ostatnim czasie, a które polegały na wyłudzeniu pieniędzy poprzez podszycie się sprawców pod współpracujących ze sobą kontrahentów. Mechanizm tego przestępstwa działanie rozpoczyna od tego, że przestępcy najpierw uzyskują dostęp do komputera jednej ze stron. Najprawdopodobniej dzieje się to na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w sieci (np. brak programów antywirusowych, odwiedzanie niebezpiecznych witryn, otwieranie nieznanych wiadomości i zawartych w nich linków, itp.). Po uzyskaniu dostępu czytają korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail. Wybierają te maile, które dotyczą współpracy lub zakupów towarów i usług od jednej ze stron, za które druga strona będzie płacić w najbliższej przyszłości. Następnie przestępcy włączają się do korespondencji jako trzeci podmiot, który podszywa się za oba wcześniej ze sobą współpracujące.

Następnie przestępcy tworzą fałszywe konta pocztowe współpracujących podmiotów, o bardzo zbliżonych adresach e-mail, gdzie najczęściej ten fałszywy różni się od prawdziwego dodaniem jednej litery lub polega na przestawieniu dwóch liter (tzw. czeski błąd). Później wysyłają wiadomości z tych fałszywych kont do prawdziwych firm, której dalej prowadzą korespondencję już nie ze sobą tylko z przestępcą, mając mylne przeświadczenie, że korespondencja jest prowadzona przez współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa. Sprawcy tworzą nieprawdziwą sytuację, w której wysyłają do kupującego usługi maila z fałszywą informacją o zmianie numeru rachunku bankowego sprzedawcy usług lub towarów. Kupujący mając przeświadczenie, że rozmawia ze sprawdzonym sprzedawcą najczęściej nie weryfikuje w żaden inny sposób tej wiadomości i wysyła przelew za prawdziwą fakturę. Niestety pieniądze nie trafiają na konto sprzedawcy, tylko na konto oszustów.

Ze względu na to, że sprawcy korzystają z rachunków bankowych za granicą (często w egzotycznych krajach) i korzystają z narzędzi anonimizujących tożsamość osób w Internecie, ustalenie sprawców jest bardzo trudne.

Dlatego policjanci apelują do wszystkich przedsiębiorców, szczególnie do tych którzy prowadzą współpracę z podmiotami zagranicznymi, aby byli bardzo ostrożni w prowadzeniu korespondencji ze swoimi partnerami, aby każdorazowo weryfikowali prawdziwość wiadomości i bezwzględnie weryfikowali informacje dotyczące wszelkich zmian w płatnościach, czy zmianach numerów rachunków bankowych. Takie zmiany powinny być kategorycznie weryfikowane i potwierdzane poprzez inne narzędzia np. poprzez bezpośrednią rozmowę telefoniczną, videorozmowę, czy wysłanie faksu z prośbą o pisemne potwierdzenie. Absolutnie niedopuszczalne jest bezrefleksyjne reagowanie na takie maile, bowiem taka lekkomyślność może spowodować poważne straty finansowe kupującego, który oprócz tego, ze zostanie oszukany, to będzie musiał ponownie zapłacić za usługę lub towar, tylko tym razem już na prawdziwy rachunek sprzedawcy.

Źródło: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/191211,Przedsiebiorco-Sprawdz-zanim-klikniesz.html