CENTRUM INTEGRACJI I EDUKACJI PROWADZONE PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

WIRTUALNE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Czas wybrać się w kolejną podróż! Tym razem zobaczymy co kryje się regionie warmińsko mazurskim!