Image

Wspólnie z firmami odpowiedzialnymi społecznie dostarczamy edukację on-line dla tysięcy zarejestrowanych w naszej bazie osób.

Realizujemy działania CSR na rzecz organizacji senioralnych z obszaru edukacji związanej z rynkiem produktów i usług, a także z obszaru zdrowia i technologii.

Dbałość o równe szanse dla każdego w dostępie do produktów i usług to już nie deklaracja, a za chwilę obowiązek, gdyż do czerwca 2025 r. Polska ma obowiązek zaimplementować Europejski Akt o Dostępności (EAA) dla produktów i usług (postępowanie legislacyjne RCL).

Jesteśmy największą w Polsce Internetową szkołą dla seniora.

0

ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ

0

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzą eksperci z różnych firm, dla których udostępniamy platformę i dostęp do społeczności senioralnej.

Odpowiedzialne firmy wiedzą, że edukacja społeczna to ich obowiązek

Dołącz do grona Partnerów - Edukatorów ABCsenior.com

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Korzyści z edukacji na ABCsenior.com

Wizerunek marki przyjaznej osobom w starszym wieku

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju (w szczególności cel 10) ESG, CSR, DEI oraz Aktu dostępności produktów i usług (EAA).

Edukacja obecnych i nowych klientów o własnym biznesie.

Dotarcie do tysięcy klientów, na żywo, z aktywnym chat’em i bogatym zbiorem insight’ów.

Marka odpowiadająca na potrzeby osób nie tylko młodych, ale i tych starszych również.

Rozwój sieci lokalnych ambasadorów marki, którzy czują się docenieni, zauważeni i bezpieczni, jako Twoi klienci.

Image

Budujemy mosty między dojrzałymi klientami a biznesem

W Internetowej szkole dla seniora zajęcia prowadzą eksperci Partnerów, czyli przedstawiciele firm.

Dzięki współpracy z biznesem możemy dostarczać nieodpłatnie tysiącom osób dojrzałych wysokiej jakości wiedzę.

Image

Co słyszymy od seniorów?

Świat pędzi, a my nie nadążamy.
Chcemy mieć poczucie, że ktoś o nas pamięta
Chcemy zrozumieć, co kupujemy i jak obsłużyć te wszystkie nowoczesne rozwiązania.
Chcemy być klientami również w internecie.
Jako klienci chcemy czuć się bezpiecznie.
Chcemy się nauczyć tego, z czego korzystają młodsi.

Co słyszymy od firm?

Rozwój jest w naszym DNA a widzimy, że starsi konsumenci za nami nie nadążają.
Chcemy dbać o równe szanse dla każdego w dostępie do naszych produktów i usług.
Chcemy pokazać klientom 60+, że nam na nich zależy.
Chcemy dotrzeć do dojrzałych klientów i nauczyć ich, jak mogą korzystać z naszych ofert, usług i rozwiązań.
Chcemy, aby osoby w różnym wieku lubiły naszą markę.
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i dbamy o każdego klienta, niezależnie od wieku.
Image

Kto uczestniczy w kursach?

W ciągu 4 lat intensywnego rozwoju Internetowej szkoły dla seniora ABCsenior.com zbudowaliśmy bazę do współpracy z setkami uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji senioralnych, placówek wsparcia i kilkutysięczną grupą indywidualnych seniorów.

200
zrealizowanych zajęć
400
zarejestrowanych organizacji senioralnych
1000
i więcej osób na pojedynczych zajęciach
10000
seniorek i seniorów na pojedynczym kursie
79154
uczestników zajęć do tej pory

Jak działa nasza platforma?

Wspólnie z Partnerem układamy program kursu. Kurs składa się z pojedynczych zajęć, po 60 min każde, on-line, na żywo z aktywnym chatem.
Seniorzy korzystają z nauki online na ABCsenior.com indywidulanie i w grupach, zbierając się w tym celu w klubach seniora, placówkach wsparcia w ramach terapii zajęciowej i uniwersytetach III wieku.
Wszystkie kursy i zasoby wiedzy ABCsenior.com są nieodpłatne dla użytkowników.
Oprócz kursów edukacyjnych prowadzimy projekt „Z wizytą u…” czyli cykl trzech godzinnych spotkań z marką: misja i historia, ludzie, oferta produktowa.

Partnerem merytorycznym Internetowej szkoły dla seniora jest:

KIGS

Zapraszamy do wspólnej edukacji osób dojrzałych.

biuro@kigs.org.pl

Ułatwienia czytelności