O nas

O nas

Image

Jesteśmy Internetową szkołą dla seniora. Dzięki naszym kursom i zajęciom, seniorzy mają możliwość edukacji, aktualizacji wiedzy, potrzebnej do funkcjonowania we współczesnym świecie. Stosujemy metody edukacyjne dopasowane do potrzeb seniorów. Dajemy możliwość nauki indywidulanej i w grupach, np. klubach seniora, placówkach wsparcia w ramach terapii zajęciowej i akademiach III wieku. 

Wszystkie kursy i zasoby wiedzy ABCsenior.com są udostępniane bezpłatnie. 

Misja ABCsenior.com 

Dostarczamy kompletnej i sprawdzonej wiedzy Seniorom, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu współczesnego społeczeństwa. 

  • Prowadzimy działania edukacyjne zapobiegające wykluczeniu seniorów z aktywnego życia (zdrowie, finanse i relacje). 
  • Tworzymy miejsce spotkań seniorów z biznesem i możliwość rozwoju bezpieczeństwa konsumenckiego. 
  • Pomagamy osobom dojrzałym w podążaniu za zmieniającym się światem i rozwojem nowych technologii. 
  • Włączamy cyfrowo. 

Nasze wartości w ABCsenior.com 

  • Rozwój 
  • Samodzielność 
  • Szacunek 
  • Bezpieczeństwo 

Historia ABCsenior.com

Genezą powstania platformy ABCsenior.com był wybuch pandemii Sars Cov-2 w 2020 roku. W odpowiedzi na liczne apele osób starszych, które nagle zostały odcięte od dostępu do nauki i rzetelnej wiedzy, powstała pierwsza wersja naszego portalu.  

Po kilku latach intensywnej współpracy z odbiorcami kursów i naszymi partnerami możemy z dumą powiedzieć, że stworzyliśmy razem dobrze działającą Internetową szkołę dla seniora. 

Założyciele Internetowej szkoły dla seniora ABCsenior.com od lat związani są z fundacją Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS). 

KIGS jest think tankiem ekonomiczno-społecznym, ośrodkiem pozyskiwania i upowszechniania wiedzy z obszaru zmian na rynkach pracy i konsumenckim a także życia społecznego, jakie następują wskutek historycznej zmiany demograficznej. KIGS wspiera partnerów publicznych i biznesowych w tworzeniu rozwiązań dopasowanych do potrzeb osób w różnym wieku. Działania misyjne KIGS realizowane są m.in. w środowisku osób starszych oraz licznych organizacji pozarządowych reprezentujących głos Seniorów. 

 

W tym miejscu dziękujemy całej ekipie KIGS, informatykom, grafikom, a także studentom, którzy zaangażowali się w realizację i rozpropagowanie informacji o naszych kursach.  

Gorące podziękowania składamy również na ręce wszystkich szefowych i szefów licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski, klubów seniora, bibliotek i domów kultury. Swoją rolę w rozwoju Internetowej szkoły dla seniora ABCsenior.com mają liczne samorządy, które upowszechniały informacje o nas wśród swoich mieszkańców. 

Ułatwienia czytelności