Kaplica Sykstyńska na wyciągnięcie ręki

Watykańska Kaplica Sykstyńska jest znana na całym świecie jako wspaniały przykład kunsztu sztuki sakralnej a znajdujące się w niej freski są uznawane za jedne z największych światowych dzieł sztuki. Jej historia sięga XVw., kiedy to papież Sykstus IV (od którego imienia pochodzi nazwa kaplicy) podjął decyzję o budowie tego obiektu.

Od początku swojego istnienia Kaplica Sykstyńska była miejscem ważniejszych uroczystości kościelnych. Dawniej często odprawiano w niej msze św. Obecnie odbywają się tutaj konklawe, czyli zgrupowania w celu wyboru nowego papieża. Z Kaplicą Sykstyńską bezpośrednio połączona jest niedostępna dla zwiedzających Kaplica Pawłowa. Znajduje się w niej jedno z ostatnich dzieł Michała Anioła – „Ukrzyżowanie św. Piotra”.

Dzięki najnowszym zdobyczom techniki, możemy zajrzeć do wnętrza kaplicy i spokojnie, nie wychodząc z domu przyjrzeć się obecnym tam dziełom sztuki. Wystarczy kliknąć w przycisk poniżej.

Kiedy patrzymy na kaplicę od strony ołtarza, możemy zobaczyć, że lewą ścianę zdobi 6 scen ze Starego Testamentu, natomiast na prawej umieszczono 6 scen z Nowego Testamentu.

strona lewa:

 • Mojżesz z żoną Seforą w Egipcie – autor: Pietro Perugino
 • Próby Mojżesza – autor: Sandro Botticelli
 • Przejście przez Morze Czerwone – autor: Cosimo Rosselli
 • Mojżesz na górze Synaj – autor: Cosimo Rosselli
 • Ukaranie Korego, Danata, Aribona – autor: Sandro Botticelli
 • Testament i śmierć Mojżesza – autor: Luca Signorelli

strona prawa:

 • Chrzest Chrystusa – autor: Pietro Perugino i Pinturicchio
 • Kuszenie Chrystusa – autor: Sandro Botticelli
 • Powołanie apostołów Piotra i Andrzeja – autor: Domenico Ghirlandaio
 • Kazanie na Górze i uzdrowienie trędowatego – autor: Cosimo Rosselli
 • Wręczenie kluczy św. Piotrowi – autor: Pietro Perugino
 • Ostatnia Wieczerza – autor: Cosimo Rosselli

Ciekawostki:

 • Łączna powierzchnia malowideł zdobiących Kaplicę Sykstyńską wynosi 1110 metrów kwadratowych. Jest to porównywalne do 1/6 wielkości boiska futbolowego.
 • Każdego roku, przez jeden miesiąc, codziennie kiedy z kaplicy wyjdą wszyscy turyści, przychodzi czas na sprzątanie, sprawdzanie ewentualnych powstałych uszkodzeń. Następnie specjaliści składają raport na temat kondycji budowli.
 • Wymiary Kaplicy Sykstyńskiej są takie same jak wymiary Świątyni Salomona w Jerozolimie, opisanej w Starym Testamencie.
 • Konsekracja kaplicy miała miejsce w 1483 za pontyfikatu papieża Sykstusa IV. Tymczasem budowla jest kojarzona przede wszystkim ze zdobiącymi ją freskami Michała Anioła, który rozpoczął swoje prace dopiero 25 lat po otwarciu obiektu.
 • Kiedy papież Juliusza II zlecił Michałowi Aniołowi wykonanie fresków w kaplicy, ten początkowo poczuł się bardzo urażony, ponieważ uważał się za artystę-rzeźbiarza, a nie za malarza.
 • Wymiary postaci przedstawianych w kolejnych scenach nie są jednakowe. Najmniejsze postacie zobaczymy przy wejściu, natomiast największe w pobliżu ołtarza. W ten sposób Michał Anioł uzyskał efekt jednakowej wielkości poszczególnych osób, kiedy patrzymy na całe wnętrze stojąc przy wejściu do kaplicy.
 • Sposób w jaki artysta przedstawił w swoich malunkach postać Boga, był w tamtych czasach czymś przełomowym. Wcześniej Bóg nie był pokazywany wprost, lecz tylko jako dłoń przebijająca się przez chmury.
 • W trakcie swoich prac Michał Anioł nie widział całości, którą można było zaobserwować z dołu a samo wykonanie fresków było niesamowicie pracochłonne. Tylko namalowanie Sądu Ostatecznego zajęło artyście 5 lat.
 • W 1564 Sobór Trydencki orzekł, że wizerunki bardziej znanych i wpływowych postaci, które zostały przedstawione na freskach, nie powinny być zupełnie nagie. W tym celu wezwano Daniele da Volterra – malarza, który intymne miejsca zamalował bielizną. Dzięki temu zleceniu, z czasem otrzymał on przydomek „Majtkarz”.

Ułatwienia czytelności